ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εξυπηρέτηση             Επικοινωνία             Καριέρα Private Clients       Business Clients       ΣυνεργασίεςIC CONCEPT - Εξυπηρέτηση

Αφήστε μας να σας δείξουμε τι σημαίνει επαγγελματική φροντίδα:

  • Είμαστε εκεί όταν μας χρειάζεστε.
  • Κινητοποιούμαστε στα εμπόδια.
  • Σας πληροφορούμε διαρκώς.
  • Επανεξετάζουμε τακτικά τη στρατηγική σας.
  • Επαγρυπνούμε για την κατάλληλη κίνηση.

«Αν εσείς το επιθυμείτε, η εβδομάδα μας έχει επτά ημέρες.»

 
Ισολογισμός 2012 | Ισολογισμός 2013 | TERMS OF USE